چطوری با استراتژی گیره کاغذی عادت های خوب ایجاد کنیم؟

توسط

وقتی بحث ایجاد عادت و یا شکل گیری یک رفتار مشخص می شود، تنها عامل موفقیت تداوم و پیوستگی است و دیگر هیچ. شما باید سعی کنید که به طور مداوم رفتار مورد نظر را تکرار کنید تا به موفقیت برسید. برای آن که به بتوانید به هدف تان برسید باید بتوانید پیشرفت آن را مشاهده کنید ولمس نمایید و وقتی این بحث درباره عادت ها می شود شما دیگر چاره ای ندارید. یعنی باید حتما ابزاری داشته باشید کهب شما کمک کند میزان پیشرفت خود را از لحاظ آماری و فیزیکی نشان دهد و آن را برای تان ملموس نماید. اینجاست که شما نیاز به یک چارچوب راهنما یا استراتژی دارید که به شما کمک نماید.

ترنت دیرزمید (Trent Dyrsmid) 23 ساله، وقتی کار خود را به عنوان یک فروشنده سهام در یک بانک افتاده شروع کرد، هیچ کس امیدی به موفقیتش نداشت. اصلا باور نداشتند که او بتواند بفروشد. ترنت برای آنکه بتواند موفق شود تنها یک راه حل جلو خود داشت. او روی میزکارش دو جاگیره مخصوص قرار داد و یکی را با ۱۲۰ عدد گیره کاغذ پرکرد و سپس با هر بار زنگ زدن، گیره ها را از یکی پر به خالی انتقال می داد و تا زمانیکه گیره کاغذها بود و اوبه تماس گرفتنش ادامه می داد. با همین روش او توانست در ۱۸ ماه به دارایی شرکت ۵ میلیون دلار اضافه کند و درآمدی ۷۵۰۰۰ هزار دلاری را نصیب خود کند و بعد از مدتی شرکت ها شروع به استخدام او کردند و درآمد سالیانه او به ۲۰۰۰۰۰ هزار دلار رسید.

چطور همچین چیزی ممکن است؟؟؟

همه چیز از شکل گیری عادت می شود. ترنت با ایجاد یک عادت مثبت و موثر تمام سعی خود را کرد تا بتواند به هدف خود دست یابد. اما چطور؟

“موفقیت گاهی نتیجه تعهد به اصولی پایه و تکرار آن ها، بارها و بارها است”

وقتی شما از یک استراتژی همانند استراتژی گیره کاغذی استفاده می کنید در واقع به صورت ناخودآگاه دارید یک عادت را به عامل بیرونی وصل می کنید و با تغییر در عامل بیرونی، تغییر عادت و شکل گیری آن را تسریع می کنید. در واقع سه اتفاق رخ می دهد:

  • دیده شدن و شروع رفتار: وقتی شما از عامل بیرونی استفاده می کنید، علائم بصری به به شما تذکر می دهند که یک رفتار را باید شروع کنند. همانند ترنت که با قراردادن دو جاگیره ای پر و خالی، به خود نشان می داد که باید رفتاری را شروع کند.
  • ارزیابی پیشرفت: شما با چنین استراتژی می توانید میزان پیشرفت خود را مشاهده نمایید و در نتیجه انگیزه بگیرید.
  • اثرافزایشی بر موفقیت: با استفاده از این روش شما می توانید تاثیر آن را بر موفقیت خود ببینید و به مرور جادوی اثرمرکب را محقق ببینید.

در واقع زمانی که شما به استراتژی هایی مشابه پایبند هستید، در واقع به وظیفه اصلی خود برای شکل گیری عادات خوب متعهد بودید و آن : نشکستن زنجیر است.

مهم نیست چه اتفاقی می افتد شما باید به وظیفه خود وفادار بمانید تا اثرآن را ببینید. وظیفه شما شکل گیری عادات خوب است تا زنجیره زندگی رضایت بخش و موفقیت آفرین شما را شکل دهد.

پس هم اکنون از استراتژی گیره کاغذی برای ایجاد عادت های مثبت در خود استفاده نمایید.

 

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.