انگیزش و عادت

۵ عامل کلیدی در اوج ماندن

تقریبا بعد از ۱۴ ماه دارم تو وبلاگ پست میزارم. تو این مدت به حدی درگیر مسائل جدید و چالش زا بودم که اصلا به این وبلاگ هم نگاه نکردم تا اینکه چند وقت پیش ایمیل دریافت کردم و سراغ وبلاگ اومدم. تصمیم گرفتم که از دوباره بنویسم اما این بار با حوصله تر و مرتب تر و اولین مقاله رو هم به تجربیات این چند وقته خودم اختصاص بدم.