داستان سرایی , نکات پایه فروش

چگونه از مهارت داستان سرایی در فروش استفاده کنیم؟

هر داستان شامل بخش هایی است که با بسط آن ها یک مخاطب مجذوب می گردد و شما با توجه به هر شرایطی که با آن روبرو می شوید با داستانی داشته باشید که بتواند ارزش شما و آنچه انجام می دهید را به درستی نشان دهد.

فروش سازمانی

چگونه سوالات جلسه فروش را طراحی کنیم؟

درباره فروش سازمانی در ابعاد مختلف در اینجا صحبت کرده ام. طوری که شما می توانید که با مطالعه این مقالات دانش و مهارت اولیه را کسب کنید. امروز که داشتم دست نوشته های قدیمیم رو مرتب کردم به موردی برخوردم که مربوط به سال ۹۵ بود.

فروش سازمانی

سه کانون اصلی در فروش سازمانی

یکی از اشتباهات تمامی فروشندگان من جمله خودم من این است که فک می کنیم که نیاز برای همه افراد سازمان یکی است و بدون توجه به این موضوع که کجای سازمان هستیم و درباره چه چیزی باید سخن بگوییم اقدام به فروش می کنیم.