بازاریابی صادراتی

راز نحوه یافتن شماره موبایل تجار خارجی چیست؟

یکی از روش های ارتباطی با تجار خارجی، پیدا کردن شماره موبایل آنها است. این مهارت کلیدی در بین صادراتچی های حرفه ای است. چون به سرعت می توانند یک دیتابیس از تجار خارجی شکل دهند و با آنها به ارتباط بگیرند مثل خود من