داستان سرایی , فروش سازمانی

چطوری باید محصول یا خدمت خود را معرفی کنیم؟

همیشه یکی از دغدغه های مهم فروشندگان سازمانی، نحوه ارائه و پرزنت محصول شان است. چطوری باید محصول را معرفی کنیم؟ پاورپوینت را چگونه درست کنیم؟ اصلا باید درست کنیم؟ در مقابل مشتری چگونه باید صحبت…