تغییر به زبان دوقلوها

توسط

تغییر موضوع بسیار جذاب و دوست داشتنی است که افراد بسیار درباره آن کار کرده اند و مطالب بسیار گفته اند. چیپ و دن هیث در کتاب خود با عنوان ” کلید را بزن” برای درک چگونگی تغییر از توصیف روانشاس معروف جاناتان هاید استفاده می کنند. در این تشبیه نیمه احساسی و غریزی ما یا همان ضمیر ناخودآگاه به فیل تشبیه شده است و عقل به فیل سوار تشبیه می گردد و هر وقت این دو با هم در یک مسیر به تفاهم نرسند مطمئنا فیل سوار شکست می خورد و بازنده است. این دو نویسنده معتقدند که تغییر بر اساس همین دو نیرو عمل می کند و نتیجه را حاصل می شود. بر این اساس به بیان مدلی می پردازند که در برگیرنده سه مرحله است که در شکل زیر مشاهده می کنید.

برای آن که بتوانیم تغییر را بفهمیم درک سه نکته اصلی برای این موضوع مهم است:

 • آنچه مشکل افراد به نظر می رسد اغلب یک مشکل موقعیت است. یعنی برای تغییر موقعیت یک نفر باید موقعیت شخص را تغییر دهید.
 • مردم خودشان را خسته و بی توان می کنند و این تبنلی باعث تحلیل رفتن بیشتر انرژی می شود.
 • آنچه مقاومت به نظر می رسد اغلب فقدان روشنی و شفافیت موضوع است.

 

 

همانطور که در مدل بالا مشاهده می‌کنید، برای اجرای تغییر سه مرحله در نظر گرفته شده است:

بخش اول: فیل سوار را راهنمایی کنید.

در این بخش شما باید سه اصل زیر را رعایت و برای عقل یا همان فیل سوار شفاف کنید:

 • نقاط روشن را بیابید: موفقیت های موجود را پیدا و گوشزد کنید.
 • حرکات مهم را بنویسید: هرگونه پیشرفتی حاصل می شود آن را نشان دهید.
 • به مقصد اشاره کنید: همواره به فیل سوار بگویید که مقصد کجاست و چه می خواهید.

 

بخش دوم: به فیل انگیزه بدهید.

در این بخش شما باید با احساسات سر و کله بزنید و با زبان خودش با آن صحبت کنید

 • احساس را پیدا کنید : چرا پس از کمی اندیشه و تحقیق به رفتار تازه ای روی نمی آوریم؟ چون در مواردی واقعا نمی توانیم به فکرمان اعتماد کنیم. پس از روش ببین- حس کن – تغییر کن استفاده کنید
 • تغییر را کوچک کنید : یک راه برای انگیزه دادن به افراد این است که مرم حس کنند بیش از آنی که فکر می کنند به خط پایان نزدیک شده اند. چون این حس پیشرفت باعث گمراه شدن فیل می گردد. پس تغییر را کوچک کنید تا سریع دستیافتنی شود
 • به آدم ها اجازه رشد دهید: افراد را درگیر کنید تا تصمیم گیری کنند و چون خود انتخاب کرده اند زمینه رشد آن ها را فراهم نمایید.

بخش سوم: به مسیر شکل دهید.

در این بخش شما باید به دستکاری محیط بپردازید تا بتوانید اهدافتان را ایجاد کنید.

 • محیط را عوض کنید
 • عاداتی را ایجاد نمایید.
 • جماعت را هدایت کنید.
 • به تغییر تداوم بخشید.

اگر به دنبال تغییر هستید، پیشنهاد می کنم این کتاب را حتما بخوانید.

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.