چطوری متن گفتگویمان در جلسه فروش را آماده کنیم؟

توسط

یکی از دغدغه هایی که همواره داشته ام و مطمئنم شما نیز دارید، اینه که در جلسات مختلف فروش که با افراد مختلف درگیریم، از چه چیزی باید صحبت کنیم. اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم ما یا با شخص تصمیم گیر جلسه دارید و یا با مدیر میانی و یا با کارشناس؛ حالا با هر کدام از این ها چطوری باید صحبت کنید. هر کدام از این افراد نیاز مخصوص به خود را دارند و در اگر پیشنهاد شما کمکی به آن ها نماید که بتوانند مشکل شان را رفع کنند، آن وقت حاضر هستند به شما گوش فرا دهند. در واقع شما باید پیشنهاد ارزش بالقوه (PVP) ارائه نمایید تا آن ها جذب شما شوند. برای آن که بتوانید یک متن صحبت طراحی نمایید، گام های زیر را طی نمایید:

 1. با چه کسانی احتمال صحبت کردن وجود دارد؟
 2. چه چیزهایی برای آن ها خوشایند است؟ (منافع)
 3. از چه چیزهایی می ترسند؟
 4. چه چیزهایی ما را از دیگران متمایز می کند؟
 5. طراحی متن صحبت

بنابراین وقتی شما جلسه دارید، باید از قبل جلسه آماده باشید و با جمع آوری اطلاعات مناسب، بتوانید گفتگوی خود را طراحی نمایید. برای این کار همواره این سوالات را خود بپرس و از دیدگاه مخاطبان جلسه به آن پاسخ بده:

 • دنیای آن ها چطوری است؟ آیا کار اجباری یا جزو وظایف؟
 • خروجی آن ها چطوری اندازه گیری می شود؟ در واقع محصول شما چگونه بر آن ها اثر می گذارد؟
 • با توجه به محصول یا خدمت تان، چه چیزی به طور ویژه خریداران می خواهند؟
 • با توجه به محصول یا خدمت، مشتری های از چه چیزی اجتناب می کنند؟

زمانیکه به این سوالات پاسخ دادید، حالا نگاه خریدار را به محصول خود می دانید و از طرفی برای اینکه بهتر بتوانید در جلسه حضور یابید، می توانید از سوالات زیر برای درک PVP که ارائه می دهید، استفاده نمایید:

 • ما چه چیزی را برای خریدار آسان می کنیم؟
 • ما کمک می کنیم تا اثرات چه چیزی کاهش یابد؟
 • ما به حذف چه عوامل در مجموعه خریدار کمک می کنیم؟
 • ما چه چیزی را بهبود می بخشیم؟

حالا با توجه به این نکات، سعی کنید جلسات خود را پربارتر نمایید.

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.