چطوری با اثر دومینو عادت های جدید را ایجاد کنیم؟

توسط

همه ما دوست داریم که رفتار و عادت های خوبی را در خود ایجاد نماییم و تلاش مان را می کنیم ولی این اتفاق خیلی به ندرت می افتد و همیشه در چرایی این مانده ایم. برای خود من این اتفاق به وفور رخ داده است و همیشه با شکست در ایجاد و تغییر عادت هایم روبرو شده ام. اما واقعا چرا؟ قبول داریم که ایجاد عادت های جدید سخت است ولی آیا به این سختی است که نمی توانیم تغییر ایجاد کنیم؟ با من همراه باشید تا تجربه خودم را با شما به اشتراک بگذارم.

اصل بنیادی و اساسی برای ایجاد و تغییر عادت شناخت و درک آگاهی نسبت به آن است. هر چه ما درک کاملتری نسبت به یک تغییر داشته باشیم، باعث می شود که نسبت موفقیت آن افزایش یابد. همواره برایم سوال که چطور بتوانم به این درک برسم؟ برای این که بتوانیم فرآیند عادت ها را درک کنیم نیاز است که آن ها را بشناسیم و وقتی که شناختیم می توانیم به تغییر دست بزنیم. اما اثر دومینو چه ارتباطی با این موضوع دارد؟

اصلا اثر دومینو چیست؟ و چه معنایی دارد؟ اثر دومینو به این اشاره دارد که برای ایجاد یک سلسله تغییرات بزرگ، شما باید از کوچکترین تغییر مرتبط شروع کنید. به عبارتی برای آنکه بتوانید عادت های خوب ایجاد کنید باید با یک عادت مثبت کوچک شروع کنید و با استمرار در این عادت، سلسله تغییرات در عادت های دیگر به وجود می آید.

اثر دومینو درباره پیشرفت است نه نتیجه.

حالا برای آن که بتوانید اثر دومینو را با موفقیت به اجرا درآورید باید سه با سه قانون آن آشنا شوید:

  1.  با چیزی شروع کنید که بیشترین انگیزه را به شما می دهد.
  2. سریع به حرکت بعدی رجوع کنید.
  3. فعالیت ها را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید.

بزارید کاربرد اثردومینو را با یک مثال برایتان شرح دهم: ایجاد عادت تمرکز در صبحگاه.

من تصیم گرفته ام که آدم موفقی باشم. پس باید یک عادت مرتب با آدم های موفق را انتخاب و آن را تکرار کنم تا اثراتش در جاهای دیگر نشان دهد. پس تصمیم گرفتم که هر روز صبح سپاسگذاری کنم (همان ۵ دقیقه اول بیداری) و با یک حس خوب روزم را شروع کنم. خوب برای این که بتوانم در انجام این عادت موفق باشم باید بتوانم یک فرآیند ایجاد نمایم که شامل اقداماتی باشد. من می خواهم در هشیاری کامل این کار را انجام دهم. پس عادت سپاسگذاری صبحگاهی را به فرآیند تبدیل می کنم:

 اول: مرتب کردن رختخواب

دوم: ۱۰ تا شنا

سوم: ۲ تمرکز و سپاسگذاری

حالا این ۵ دقیقه آغازی من تبدیل عادتی نیرومند شده است و هر روز خوبی های اطرافم را ببینم و سپاسگذاری کنم و همچنین باعث شده صبح ها بتوانم کتاب مطالعه کنم. می بینید این تغییر کوچک باعث چه تاثیراتی می شود و همه آن از مرتب کردن رختخواب در یک ساعت معین شروع شده است.

 

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.