فروش در شرایط رکود تورمی

توسط

این هفته در دوره ای فروش شرکت داشتم که مدرس آن دکتر علوی بود و در حین آموزش به بحث فروش در وضعیت فعلی بازار ایران اشاره نمودند. نکات جالبی رو گفتند که خیلی برای من آموزنده بود چونکه عدم اطلاعم از این نکته، باعث شده بود فروش های زیادی رو از دست بدم ولی خوشحالم که با دانستنش دیگر فروشی رو از دست نخواهم داد.

همه ما می دانیم که شرایط بازار ایران بسیار حساس شده است و با توجه به وضعیت اقتصادی شرکت ها فروش سخت تر و رقابتی تر شده است. در این اوضاع که هم رکود و هم تورم در بازار حاکم است چگونه باید فروش خود را انجام بدهیم. در کل ما سه استراتژی فروش داریم و باید یکی از این سه تا را انتخاب کنیم. این سه استراتژی عبارتند از:

  • ایجاد ارزش جدید برای محصول

  • مشتریان جدید

  • فروش سریع و بیشتر به مشتریان

این سه استراتژی چه معنی می دهند؟ بزارید اینطوری بگم شما می توانید در این اوضاع برای اینکه فروش تان افزایش یابد برای محصول تان یک ارزش افزوده جدید معرفی کنید و برای معرفی آن کلی هزینه کنید در شرایطی که پول به سختی به دست می آید!! اوپسسسس؛ یا شما می توانید به دنبال مشتری های جدید باشید و هی بازار را توسعه بدهید آن هم در شرایطی که رقابت سنگین است و این استراتژی در بلند مدت جواب می دهد اما شما در کوتاه مدت به پول نیاز دارید!!! و استراتژی سوم میگه سعی کن به مشتریانت چه جدید و چه قدیم و به مقدار کم ولی به دفعات بیشتر فروش کنی.

اجازه بدید استراتژی شوم را با یک مثال توضیح بدم، من در کار خودم در طی این یکی دوسال همیشه سعی می کردم به مشتریانم رقم های بالا بفروشم.برای مثال به آنها پروپوزال ۱۰۰ میلیونی می دادم آن هم در این شرایط بازار. هیچ وقت به این دقت نمی کردم که بازار در شرایط حاضر کشش این بسته را ندارد و چون پول درآوردن سخت است خوب شرکت ها با ترس و لرز پول را خرج می کنن. اکثر پروپوزال های یا به درازا کشیده می شد و یا رد می شدند. در صورتیکه  اگر این پیشنهاد رو به صورت کوچک مثلا ۲۰ میلیونی و در چند دفعه (هر بار شامل پیشنهادات متفاوت) ارائه می دادم. ۱۰۰ درصد این مشتریان رو از دست نمی دادم و به راحتی فروش می کردم.

نکته: با توجه به آنچه گفتم، در وضعیت اقتصادی الان، شما باید مبلیغ پیشنهادات خود را کوچک کنید تا فروش سریع رخ بدهد و در بازه زمانی پیشنهادات جدید ارائه بدهید. این باعث می شود که شرکت ها براحتی دست در جیب کنند و شما هم به راحتی در این بازار رقابتی فروش نمایید.

نکته: این نکته شما باید اصول فروش را رعایت کنید و این نکته ظریف می تواند فروش شما را سرعت بخشد.

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.