انگیزش و عادت

۵ راهکارطلایی برای موفقیت در تغییر عادت ها

خیلی از ماها تجربه درگیری با عادت هامون را داریم. هر وقت خواستیم تغییرشون بدیم. هزارتا بهانه میاریم که انجامشون ندیم. واقعیتی است غیر قابل انکار!!! بالاخره رفتاری که در یک مدت طولانی شکل گرفته است رو…