۵ عادت مالی برای موفقیت در زندگی

توسط

در دنیای امروز اگر نتوانیم در بخش های مختلف زندگی خود، عادت های خوبی را نهادینه کنیم همواره با مشکل و دردسر روبرو هستیم. یکی از این بخش های بسیار تاثیرگذار در زندگی، حوزه مالی است. این بخش بدلیل تاثیرگذاری بالایی که بر بخش های دیگر دارد، اگر همراه با عادت های خوبی نهادینه شود می تواند زندگی شما را محتول کند. با من همراه باشید تا این عادت ها رو مرور کنیم.

اگر بخواهم سرمنشا این ایده ها را بگویم باید به کتاب بسیار عالی ثروتمندترین مرد بابل اشاره کنم که به قالب داستان به اهمیت ایجاد یک نظم مالی در زندگی می پردازد. بر اساس آنچه در این کتاب آمده بود و آنچه خودم تجربه کردم، شما را باعادت های مهم در این بخش مالی آشنا می کنم.

فرض بگیریم که شما یک درآمد تقریبا مشخص دارید که هر ماه بدست می آورید؛ از طرفی ایجاد کردن عادت های خوب مالی از همینجا شروع می شود، یعنی لحظه ای که درآمد برای شما به وقوع می پیوندد. این عادت ها عبارتند از:

 

۱- ۶۰ درصد درآمد تحقق یافته خود را برای هزینه های جاری خود کنار بگذارید.

با پیروی از این قانون، این عادت در شما نهادینه می شود که همواره باید کمتر از میزان درآمدتان خرج کنید و هیچ معنی ندارد بیش از آن خرج نمایید.

۲- ۱۰ تا ۲۰ درصد درآمدتان را پس انداز و سرمایه گذاری کنید.

بدون هیچ گونه تعللی باید ۲۰ درصد درآمدتان را پس انداز کنید. هر چند این مقدار می خواهد اندک باشد. شما باید این عادت خوب یعنی پس انداز کردن را یاد بگیرید.

نکته: از قانون خانه های قرمز برای این امر استفاده کنید یعنی مقدار کمی را که پس انداز می کنید و بعد از مدتی که مبلغ افزایش یافت آن را در جایی سرمایه گذاری کنید. یکی از موارد بیمه عمر است.

نکته: هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی حق دست زدن به پول پس انداز شده را ندارید. حتی اگر در بیمارستان بودید و نیاز به پول داشتید. حق ندارید به پول پس انداز دست بزنید، بروید پول را از دیگران قرض نمایید.

نکته: اگر پول ناگهانی بدست آوردید، مستقیما تمام مبلغ را به حساب پس انداز انتقال می دهید.

۳- ۱۰ درصد درآمدتان را برای آموزش خودتان کناربگذارید.

شما باید همواره خودتان را آبدیت نمایید و نیاز دارید که در کارگاه ها و سمینارهای مختلف حضور پیدا کنید. بدین منظور باید بخشی از درآمد خودتان را به این امر اختصاص بدهید.

 

۴- ۵ تا ۱۰ درصد درآمدتان را به دیگران کمک کنید.

با این کار عادت بخشش را در خود نهادینه می کنید و یاد می گیرید که چطور به دیگران بدون توقع کمک کنید.

 

۵- ۵ تا ۱۰ درصد درآمدتان را صرف علایق تان کنید.

شما باید به خودتان جایزه بدهید. برای آن باید بخشی از درآمدتان را به این امر اختصاص دهید بدون هیچ قید شرط. شامی با دوستان؛ رفتن به تئاتری و هر آنچه که با حال می کنید.

توجه داشته باشید که تخصیص این درصدها به صورت نسبی است ولی جمع آن نباید از ۱۰۰ بیشتر رود. بیشتر افراد موفق معمولا درآمد خود و کسب وکار را به این شیوه تقسیم بندی می کنند.

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.