نکات پایه فروش

چطوری رابطه بسازیم؟

احتمالا زیاد این جمله رو شنیدید که طرف کلی رابطه داره، به همین خاطر می فروشه!!خیلی از ماها وقتی این جمله را می شنویم و میگیم کلی دعاهم نثار طرف می کنیم. اما سوالی که اینجا مطرحه…